Zde naleznete odpovědi na nejčastěji kladené dotazy.

 

Jak fungují Vaše služby?

 

Monitoring FVE funguje za pomoci našeho zařízení DigiBOX, které komunikuje se střídačem a data zasílá na náš server.

 

Jakým způsobem mohu systém ovládat?

 

Nastavení můžete provádět přes webový portál – pc, tablet nebo mobilní telefon.

 

Lze zamezit komunikaci střídače s výrobcem a zamezit případným automatickým aktualizacím?

 

Ano, můžete střídači zrušit přístup k internetu a k datům přistupovat přes náš portál.

 

V jakém intervalu jsou data ze střídače dostupná?

 

Data jsou dostupná v reálném čase, žádná prodleva zde není. Jediné omezení může nastat v případě špatného připojení k internetu.

 

Wattrouter – co to je?

 

Pojem wattrouter se dnes používá pro zařízení, které pracuje s přebytky – stav kdy jsou plné baterie, spotřeba objektu nížší než možná výroba a energie by tedy zůstala na střeše. Wattrouter tedy dle nastavení např. zapíná výhřev bazénu, natopení zásobníku TUV nebo zapne libovolné další zařízení.

Náš systém má integrovanou funkci wattrouteru navíc s chytrou logikou a díky predikci výroby umí s přebytky pracovat na základě trendů spotřeby.

 

Jak nastavuji funkce wattrouteru?

 

Stejně snadno jako celý systém – přes portál – dle možných plánů můžete ovládat libovolně.

 

Mohu ovládat přetoky?

 

Ano, doslova jedním kliknutím lze přetoky libovolně vypnout i zapnout, stějně tak naplánovat prodej přebytků do sítě.

 

Jsou moje data chráněna?

 

Ano, jsou dostupná jen Vám a kdykoliv máte možnost všechna data smazat, případně smazat jen určité období. Vaše data v žádném případě neposkytujeme třetím stranám.

 

Jaká zařízení se službou nabízíte?

 

Základní modul DigiBOX umožňující komunikaci je základem systému, ten je umístěn v rozváděči u FVE a zároveň plní funkci wattrouteru. Jako příslušenství lze objednat rozšíření počtu ovládaných zařízení pro vytěžování o 8.

 

Jaké střídače jsou s Vaším zařízením kompatibilní?

 

V tuto chvíli lze základní modul připojit k zařízení výrobců Victron Energy, Solax, Goodwe. Obecně lze připojit k jakémukoliv střídači podporující komunikaci přes sběrnici RS485 nebo Modbus TCP.

 

Mám optimizéry, uvidím je v systému?

 

Je možná komunikace přes API s portálem TIGO, tudíž pokud máte optimizéry této společnosti a jejich řídící jednotku, pak náš systém umí informace načítat a uložit – nutnost prémiového účtu i TIGO.

 

Jak probíhá pravidelná péče o FVE?

 

1. dostaví se technik nebo parta techniků (dle velikosti elektrárny)

2. technik provede vizuální kontrolu všech součástí fve

3. technik provede funkční zkoušku součástí, provede upgrade fw střídače a dalších zařízení (je-li k dispozici)

4. technik termokamerou anebo dronem s termokamerou provede vizuální prohlídku jednotlivých panelů, případně dalších součástí jako konektory, úchyty panelů

5. technik na místě vyhodnotí a sdělí zjištěné skutečnosti

6. technik v případě zjištění závad nebo nedostatků tyto odstraní, je-li to v jeho možnostech

7. pokud byly nalezeny závady neodstranitelné technikem na místě, je sjednán termín opravy

8. technik nebo parta techniků odjíždí

Výstupem je protokol a revizní zpráva a zpráva o stavu FVE jako celku a jednotlivých panelů