Často kladené dotazy

Aby mohly být odpovědimusí být dotazy musí být dotazy musí být dotazy

Pokud zde nenaleznete odpověď na Vaši otázku, neváhejte nás kontaktovat.

 • Jak fungují Vaše služby?

  Monitoring FVE funguje za pomoci našeho zařízení, které komunikuje se střídačem a data zasílá na náš server.

 • Jakým způsobem mohu systém ovládat?

  Nastavení můžete provádět přes webový portál, mobilní telefon nebo ovládací jednotku, kde je možné zapnout privátní režim.

 • Co je privátní režim?

  To je režim, kdy se data nepřenáší ani na náš server a celé zařízení nepřijímá žádné pokyny ani nastavení z portálu. Nastavení je možné jen přes zobrazovací jednotku a dokud privátní režim nevypnete, není možný přístup z portálu. Data se v tomto režimu na portál nepřenáší ani zpětně.

 • Lze zamezit komunikaci střídače s výrobcem a zamezit případným automatickým aktualizacím?

  Ano, můžete střídači zrušit přístup k internetu a k datům přistupovat přes náš portál.

 • V jakém intervalu jsou data ze střídače dostupná?

  Data jsou dostupná v reálném čase, žádná prodleva zde není. Jediné omezení může nastat v případě špatného připojení k internetu.

 • Wattrouter – co to je?

  Pojem wattrouter se dnes používá pro zařízení, které pracuje s přebytky – stav kdy jsou plné baterie, spotřeba objektu nížší než možná výroba a energie by tedy zůstala na střeše. Wattrouter tedy dle nastavení např. zapíná výhřev bazénu, natopení zásobníku TUV nebo zapne libovolné další zařízení.

  Náš systém má integrovanou funkci wattrouteru navíc s chytrou logikou a díky predikci výroby umí s přebytky pracovat na základě trendů spotřeby.

 • Jak nastavuji funkce wattrouteru?

  Stejně snadno jako celý systém – přes portál nebo zobrazovací jednotku – dle možných plánů můžete ovládat libovolně.

 • Mohu ovládat přetoky?

  Ano, doslova jedním kliknutím lze přetoky libovolně vypnout i zapnout, stějně tak naplánovat prodej přebytků do sítě.

 • Jsou moje data chráněna?

  Ano, jsou dostupná jen Vám a kdykoliv máte možnost všechna data smazat, případně smazat jen určité období. Vaše data v žádném případě neposkytujeme třetím stranám.

 • Jaká zařízení se službou nabízíte?

  Základní modul umožňující komunikaci je základem systému, ten je umístěn v rozváděči u FVE a zároveň plní funkci wattrouteru. Jako příslušenství lze objednat zobrazovací jednotku, kde můžete sledovat veškerá data v reálném čase a provádět nastavení.

 • Jaké střídače jsou s Vaším zařízením kompatibilní?

  V tuto chvíli lze základní modul připojit k zařízení výrobců Victron Energy, Solax, Goodwe. Obecně lze připojit k jakémukoliv střídači podporující komunikaci přes sběrnici RS485 nebo Modbus TCP. Obecně lze uživatelsky přidávat vlastní datapointy s určitou adresou a s tímto poté v portálu pracovat.

 • Mám optimizéry, uvidím je v systému?

  Je možná komunikace přes API s portálem TIGO, tudíž pokud máte optimizéry této společnosti a jejich řídící jednotku, pak náš systém umí informace načítat a uložit.

 • Jaký je postup pro sjednání služeb?

  1. vyplníte registrační formulář zde na stránce

  2. potvrdíme Vám registraci

  3. vyberete nejvhodnější zařízení a tarif jaký Vám vyhovuje

  4. potvrdíte objednávku, uhradíte zaslanou zálohovou fakturu

  5. během čekání na návštěvu technika se můžete seznámit s portálem Monitorování FVE

  6. technik provede instalaci a základní nastavení zařízení, předvede Vám jak se zařízením pracovat

  7. ve zvolených intervalech probíhá péče o Vaší elektrárnu

 • Jak probíhá pravidelná péče o FVE?

  1. dostaví se technik nebo parta techniků (dle velikosti elektrárny)

  2. technik provede vizuální kontrolu všech součástí fve

  3. technik provede funkční zkoušku součástí, provede upgrade fw střídače a dalších zařízení (je-li k dispozici)

  4. technik termokamerou anebo dronem s termokamerou provede vizuální prohlídku jednotlivých panelů, případně dalších součástí jako konektory, úchyty panelů

  5. technik na místě vyhodnotí a sdělí zjištěné skutečnosti

  6. technik v případě zjištění závad nebo nedostatků tyto odstraní, je-li to v jeho možnostech

  7. pokud byly nalezeny závady neodstranitelné technikem na místě, je sjednán termín opravy

  8. technik nebo parta techniků odjíždí

  Výstupem je protokol a revizní zpráva a zpráva o stavu FVE jako celku a jednotlivých panelů

 • Mám svou servisní firmu, mohu využít služby monitoring FVE?

  Ano, v tomto případě využijete jen monitoring a notifikace o poruše či stavu mimo nastavené hodnoty bude systém informovat Vaší servisní organizaci.

 • Máme chytrou domácnost - smarthome, je možné službu integrovat?

  Ano, kontaktujte nás a poskytneme návod na implementaci.