Vyřizujeme veškerou administrativu kolem žádostí o dotace.

Zpracujeme žádost i doložení realizace pro úspěšné vyplacení dotace z dotačních programů.