FREE

Tarif určený pro monitoring FVE bez dalších služeb.

BASIC

Nejčastěji volený tarif. Statistiky a ovládání FVE.

STANDARD

Druhý nejčastěji volený tarif. Veškeré funkce našeho portálu a dispečerský dohled bez priority.

FULL

Tarif pro náročnější klienty. Dispečer se při zjištění poruchy telefonicky spojí s klientem, ověří poruchu a domluví výjezd technika, který bude realizován do 48 hodin od ověření poruchy.

FULL PLUS

Tarif pro náročné klienty. Dispečer se při zjištění poruchy telefonicky spojí s klientem, ověří poruchu a domluví výjezd technika, který bude realizován do 12 hodin od ověření poruchy. V této službě je v ceně kontrola termokamerou anebo dronem.

ULTRA

Tarif určený pro nejnáročnější klienty. Dispečer při zjištění závady předá zjištěné informace technikovi, který se dostaví na místo do 12 hodin od potvrzení poruchy – zde nečeká na potvrzení klientem a servisní výjezd a oprava proběhne automaticky.